Slik finner du Klempen

Klempen skianlegg ligger på Skatval i Stjørdal kommune. Avstanden fra Levanger og Steinkjer er på henholdsvis 40 og 80 km. Stjørdal ligger 8,5 km lengre sør.

Kommer du nordfra med bil, følg E6. Kjør forbi avkjørsel mot  Alstad, og Steinvikholmen. Etter ca 1,1km  tar du av E6 til høyre ved skilt "skianlegg". Fortsett ca 800 meter og du er fremme ved Klempen som da ligger på venstre side.

Sørfra: Følg E6, passèr Stjørdal og fortsett nordover. Etter ca 6 km passeres Skatval kirke. Kjør videre 1 km og ta til venstre ved skilt "skianlegg".  Fortsett ca 800 meter og du er fremme ved Klempen som da ligger på venstre side.