Hegra Sparebanksprint 27.1.2018

Velkommen til Hegra Sparebanksprinten

Vedlagt finner dere innbydelsen.

Siden oppdateres fortløpende med relevant informasjon .

Parkering

Parkering på Selbuskogen koster kr. 75,- og betalingen skjer ved ankomst kontant eller med Vippsnr 506639 (Skatval Skilag parkering)

Startlisten er klar. 

Se vedlegg under

Innskytingsplan

Skivefordeling finner du i vedlegg