Avlyst - Hegra Sparebank nyttårsrenn 2021

Rennet er avlyst pga nye og strenge retningslinjer ifbm Covid19 pandemien. Vi beklager dette sterkt.

Det er ikke tatt stilling til om rennet skal gjennomføres  senere denne sesongen.