Warning message

Not able to connect with Facebook

Skatval skilag og IL Fram inviterer til aktivitetslederkurs for barneidrett 21. - 22. oktober 2016.

Bli med, dette er artig  og interessant ! Kurset er gratis.

Se vedlegg.

 

Skatval skilag kjører treningssamling 20 august fra kl 0930 til kl 1600

Skiskyttere møter i god tid før 0930 for rigging av standplass

Program se vedlegg

 

Vanntanken Skatval vil ha hjelp til å knuse regndansrekorden :-)

Bli med du óg !

 

Knut D. Aspenes, Jonas Linset og Mats Maalø, alle født i 2001, er kvalifisert for deltagelse i de sentrale Young Star samlingene som skiskytterforbundet organiserer.. Gratulerer, gutter, trur ikke det er noen annen klubb som stiller med hele 3 deltagere !

Førstkommende torsdag, 16.6.2016, drar disse ungdommene til Sjusjøen og ivrige fedre blir med :-) Neste nasjonale samling blir i september og siste i november. I tillegg blir det selvfølgelig mulighet å delta på de regionale YS samlingene.

For mer info, se http://www.skiskyting.no/no/nyheter/Statkraft+Young+Star+sentrale+samlin...

Skatval skilag har vært heldig og fått gratis flis tilkjørt i Klempen.  Grovplanering er foretatt av Klempens Venner og vi trenger nå litt hjelp fra så mange som mulig. Kaller derfor inn til dugnad i Klempen onsdag den 8. juni kl 18.00.  Ta med rake, kraftse og motorsag/ryddesag for de som har det.  Oppgavene blir som følger 

  • raking, plannering og rensing (plukking av metallbiter) av flis i løypene. 
  • flytting av platting ved garagen
  • rydding av kratt og skog rundt lysstolpene og ledningstraseen 
  • rydding av avfall (tilhenger trenges)
  • grilling av pølser :-)

Vi avslutter med grilling av pølser og kaffe :-)

ALLE VELKOMMEN !!

 

Møte på Framhuset onsdag 15.06 kl 19.

Tema: Frafall i ungdomsidretten.

Det kommer en representant fra Idrettskretsen for å belyse emnet.

Alle er velkomne til å delta på møtet. Oppfordrer alle trenere, lagledere, ungdommer og foreldre samt funksjonærer i klubbene til å bli med.

NRK gjorde en spørreundersøkelse blant unge. Barna som hadde sluttet på en idrett fikk spørsmål om hvorfor de ga seg. 57 prosent krysset av for at "det var kjedelig", som er den klart viktigste grunnen. Nesten hver tredje (29,7 prosent) nevnte som årsaker at "det tok for mye tid" og at "det gikk utover skolearbeidet". En av fem (19,3 prosent) sluttet fordi "jeg følte at jeg ikke var god nok", mens 14,4 prosent oppga som begrunnelse at en eller flere venner hadde sluttet.

Vi vil ha flest mulig innspill for å prøve å finne ut hvor evt. skoen trykker lokalt, så møt opp !

Hilsen fra Skatval Skilag  og IL Fram

Nylig tildelte Nord-Trøndelag skikrets  Els De Keyzer Lie ildsjelprisen under ERFA møtet på Steinkjer. Skilagets leder har gjennom en 10-års periode bekledd ulike verv i Skilaget  og bidratt med bred frivillig innsats på ulike områder  både i og utenfor klubben. Vi er stolte og gratulerer!

Oppstart mandag 23.05.2016
 
Linda Indergaard vil være instruktør.  Det vil ikke bli noe pålagt jogging. Det blir lett
oppvarming og  styrkeøvelser utendørs. Ta på klær etter vær! 
Ta med drikkeflaske og gjerne skistaver .
 
Alle oppfordres til å gå, sykle evt jogge til trening, det er god oppvarming, det !.
 
Alle er velkommen og tilbudet er gratis. Ta gjerne med dere venner :-)
 
Vi holder på med disse treningen til skoleslutt. Hvis det blir mange som møter på trening
kan det være at vi starter med dette i august også.
 
Håper å treffe mange av dere i Klempen!
 
Hilsen Trimgruppa

Pages