Spons en lysstolpe! 11/19/2007

Lysløypa i Klempen trenger oppgradering : hverken stolper eller lykter svarer 

til dagens krav. Med nye lys halveres strømforbruket og samtidig utvides vintersesongen ved at lysene kan stå på lengre. Skilaget håper å få ferdigstillt en rehabilitert lysløype i løpet av 2008.

I den forbindelse har Skatval skilag satt i gang en kampanje om sponsing av en lyktestolpe. Enkeltpersoner betaler kr. 1000,- og firma og familier kr. 2000,- . Lyktestolpen vil da bære et skilt med navnet til de(n) milde sponsor(er).

 

Kampanjen fikk en pangstart på bygdedagen, men det er fortsatt anledning til å tegne seg på. Interesserte kan ta kontakt med leder i skilaget, Per Dybwad – tlf. 97165738, eller kasserer Ørnulf Landfald – tlf. 91105890.

 

Skatval skilag benytter anledningen til å takke alle som støtter kampanjen !

 

Klempen, en av bygdas attraktive utendørsarenaer, går lysere tider i møte, også i vintersesongen.