Årsmøtereferat 23.01.17

Vedlagt følger referat og vedlegg etter årsmøte i Skatval skilag 23. januar 2017.

 

Fri, 03/17/2017 - 13:35