TEMAKVELD OM UNGDOMSIDRETT !

TEMAKVELD UNGDOMSIDRETT

«FLEST MULIG, LENGST MULIG,

BEST MULIG – ER DET MULIG ?»

Når:           Tirsdag 26 september kl 1830-2030

Hvor:         Framhuset

Hvem:        Alle som er opptatt av og engasjert i idretten på Skatval

 

Idrettsforbundet har i samarbeid med særidrettene utviklet Ungdomsplakaten for å gi gode retningslinjer for ungdomsidretten – på tvers av idretter.

  • Hvordan skal vi i IL Fram / Skatval skilag ta i bruk denne ?
  • Hvordan skal IL Fram / Skatval skilag sørge for at alle får et godt tilbud ?
  • Kan vi hindre frafall ?
  • Hvordan vil vi ha samarbeidet mellom idrettene ?
  • Hvordan skal vi løse utfordringen med at vi har en del små kull ?
  • Hva er viktig for de ulike idrettene ?

 

 

Idrettskretsen kommer og leder oss gjennom denne temakvelden, og vi håper så mange som mulig kommer, både trenere, lagledere, foreldre og styremedlemmer. Dette arbeidet er også viktig i videreutviklingen av klubbhåndboka.

Sun, 09/17/2017 - 20:32