Foreldre,. støtte og dugnadsapparat - invitasjon til fest