Referat fra årsmøtet og oppdatert klubbhåndbok

Referatet fra årsmøtet den 17. mars er nå lagt ut her: http://www.skatvalskilag.no/node/216

Klubbhåndboken med vedlegg ligger her: http://www.skatvalskilag.no/klubbhandbok Som vedlegg 11 til klubbhåndboken finner dere funksjonslisten som viser hvem som har de ulike verv og funksjoner. 

Du finner også alle dokumenter enkelt om du tar ned "nedtrekks menyen" under "Skatval skilag fanen" i meny linja.