Spleiselag for ny tråkkemaskin

Skilaget og IL Fram sin felles og fantastiske trimgruppe planlegger innkjøp av ny tråkkemaskin. Her blir det mulighet for å kjøpe andeler eller vippse et bidrag. Les mer i vedlagte folder. Vi anbefaler alle å bidra til at vi også fremover skal få flotte spor.

Bilde tråkkemaskin på Forbordsfjellet