Kortere tid med lys i Klempen - ny tid er kl 17-21

Skilaget sparer strøm og kostnader med å redusere tiden lyset er påslått i Klempen. Det trer i kraft i løpet av helga. Det blir om lag en time kortere i begge ender.