Høstdugnad i Klempen Onsdag 6. september

Klargjøring av anlegget for ny sesong. Hovedinnsatsen vil være rydding i skiløypa, men også andre rydde og klargjøringsjobber rundt bygninger og anlegg. Skog som vokser/henger innover traseen og er en risiko for strømlinja skal ryddes. Ved legger i kant så det er lett tilgjengelig. Vi trenger noen motorsagkyndige med egen motorsag, Noen med håndsag, ryddeøks eller ryddesaks duger også. Har du doning med vedhenger kan også det være av interesse. Vi fordeler oppgaver etter hvor mange som kommer. Satser på en sosial kveld hvor noen kan stå for kaffekok og mat/biteti. Har du lyst på spesielle oppgaver så meld til 41605327. 

Oppmøte fra kl 17 onsdag 6.09.2023

Vi holder på så lenge det er arbeid eller til mørket tar oss.

Velkommen!