Dugnad i Klempen flyttes til torsdag 6. juni kl 1800

Det blir

rydderabeider med motorsag/ryddesag, hagesaks kan fungere for noe,

og noe som bare krever håndmakt

enkel snekkeroppgave, hammer, sag og annet snekkerutstyr kan være kjekt

blir det tørt nok kjører vi litt malerarbeid.

Det kan også bli noe arbeid med spade og jernrive.

Ta gjerne med noe utstyr. Vi fordeler oppgaver

Enkel dugnadsmat fra grillen ordnes i løpet av kvelden.