Dalførekarusell

Onsdag 19. januar arrangerer Lånke IL  årets første Dalførekarusell. Lavterskel skirenn hvor alle fra 8 år (2014) kan delta. Skatval skilag dekker start kontingenten for sine medlemmer. Husk påmelding senest kl 21 tirsdag den 18. jan. (Se vedlegg).

Dalførekaruseller 2022