Er ditt barn med på allidrett og/eller barmarkstrening?

Vi er svært glad for god oppslutning om allidrett og barmarkstreninger. For oss er det også viktig at de som er med er forsikret om det skulle skje noen uhell. Ved å være medlem i skilaget er de yngste utøverne automatisk forsikret. For oss i skilaget betyr det også mye at dere er medlemmer, da vi mottar økonomisk støtte på grunnlag av medlemstall. 

Her på Skatval er allidretten et godt samarbeid mellom IL Fram og skilaget. Ungene er derfor nødt til å være medlemmer hos begge lagene.

Er det noen som vet at de ikke er medlemmer er det fint om dere melder dere inn. Mer informasjon og "oppskrift" finner du her: Bli medlem | Skatval Skilag Har du spørsmål anbefaler vi at du sender en e-post til: kasserer@skatvalskilag.no

Nå håper vi på snø og fortsatt stor aktivitet i Klempen. 

PS: alle medlemmer er viktige for oss, enten du er aktiv utøver, foreldre, trimmer eller helt passiv.