Bli medlem

Slik blir du enklest medlem:

  • Lag deg en bruker på www.minidrett.no (om du ikke har fra før)
  • Søk opp Skatval Skilag under "medlemskap" og søk deretter om medlemskap 
  • Når nye medlemmer har søkt om medlemskap gjennom Min idrett, får skilaget en melding og det nye medlemmet blir registrert.
  • Videre vil du få tilsendt en giro for betaling av medlemskontingent. For 2019 koster det kroner 200 for enkeltmedlemmer og kroner 400 for familiemedlemskap (kroner 500 fra 2020)

Tusen takk for at du vil bli medlem!

For Skatval skilag er alle medlemmer verdifulle, enten de er aktive, passive eller trimmere. Skilaget mottar støtte basert på medlemstallet, så økonomisk betyr medlemskapet ditt mer enn det du betaler i kontingent. Dette er viktig for at vi skal kunne gi et best mulig tilbud til utøvere såvel som trimmere. 

Ved spørsmål kan du gjerne ta kontakt med Gunn Fornes på e-post: kasserer@skatvalskilag.no eller tlf 95293139