Fantastisk dugnadsinnsats - Til helga tar vi i bruk nyanlegget

Det har vært gjennomført en fantastisk dugnadsinnsats nå i september for å ferdigstille et helt nytt skiskytteranlegg i Klempen til sesongstart. Klempenvennene har lagt ned en uvurderlig innsats. Denne gang ble de satt i gang av vår profesjonelle tømrer Stig Arild Hofstad. 

På lørdag den 24. september kl 12.00 vil ordfører foreta offisiell åpning av skiskytteranlegget. Deretter vil det bli trening for våre utøvere.

Ved å følge lenken kan dere se noen bilder fra arbeidet som er utført: http://www.skatvalskilag.no/node/276

Samtidig pågår det også en stor innsats for å oppgradere skileik området og få på plass en K6 hoppbakke. 

Tusen takk til alle som bidrar på den ene eller annen måten!

Sesongstart Svartkamhytta søndag 28. august 2022

Vaffelpressa dras i gang på Svartkamhytta søndag 28. august med servering fra kl 1030 til kl 14 hver søndag utover høsten. Det vil bli anledning til å kjøpe nystekte vafler, kaffe og saft.

4. desember er planlagt å være siste dag med servering dersom føre holder!

VELKOMMEN til et trivelig fellesskap!

På www.Ut.no  er det også skrevet om Svartkamhytta og andre turmål: https://ut.no/turforslag/119998/svartkamhytta

PS: 18. september er det Forbordsfjellet rundt. Se egen sak.

Svartkamhytta. Foto: Bladet

Det skjer mye i Klempen

Mange har sikkert lagt merke til at det pågår litt anleggsvirksomhet i Klempen.

Skiskytteranlegget

Nå er vi igang med en større oppgradering av skiskytteranlegget. Det gamle anlegget var nærmere 35 år gammelt og har fostret mange små og noen større stjerner. Nå tar vi et stort løft for nye 35 år. Det blir utvidelse fra 10 til 15 skiver og ikke minst får vi ryddet opp i "gamle synder" med bly forurensning. Nå blir det et moderne anlegg der vi får samlet opp kulene.

Til denne oppgraderingen får vi profesjonell hjelp av Hallan Maskin og Transport AS samt MT byggteknikk. I tillegg har det blitt utført mye dugnad, og det vil bli mye dugnad. Planen er at dette skal være tilnærmet ferdig i løpet av september. Les mer om oppgraderingen her:  KMBT_C224e-20220323144345 (skatvalskilag.no)

Skileikeområdet

Også skileikeområdet skal få seg en oppgradering nå i høst. Et av hovedformålene er å få til en permanent K6 hoppbakke. Dette vil bli et fint og artig lavterskeltilbud for hopping. Samtidig blir det bedre kuleløype og generell oppgradering av området. Les mer her: Notat Prosjekt Skileikområde - Klempen_3 juni 2021 (1).pdf (skatvalskilag.no)

Under finner dere et bilde som viser litt av det som har skjedd, samt et bilde med to blide karer som symbol på alt godt dugnadsarbeid som foregår.

Tusen takk til alle som bidrar! Tusen takk til grunneier som velvillig lar oss utvikle området!

Vi tror og håper dette blir meget bra når vi er ferdig!

 

John Gunnar og Odd
Skiskytteranlegget august 22

Forbordsfjellet rundt den 18. sept.

Søndag 18. september arrangerer trimgruppa Forbordsfjellet rundt. Påmelding i Kleiva mellom 10 og 11. Svartkamhytta er åpen for servering mellom kl 10.30 og 14.00. 

Mulighet for 200 ekstra trimpoeng i tillegg til dem man får på runden. Flere runder å velge mellom. 

Se vedlegget for mer informasjon.

/sites/default/files/Uploads/Bilder/Forbords%20fjellet%20rundt%2018.09.22.pdf

Hva er Skatval Allidrett?

Skatval Allidrett er samarbeid mellom Skatval skilag og IL Fram. Det er et treningstilbud som skal bidra til allsidig trening  for de yngste barna, hvor de kan få prøve ulike idretter gjennom året.

 Allidretten ønsker:                                  

  • Å stimulere til å sikre gode basisferdigheter og holdninger for alle.
  • Allsidig trening som skal forebygge belastningsskader.
  • At hver enkelt skal få utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt.
  • At barna skal føle seg trygg og ha glede av egen mestring sammen med andre.
  • At barna skal ha et samordnet og koordinert tilbud i lokalmiljøet

For mer informasjon ta kontakt med Leder i Allidrett på e-post lederskatvalallidrett@gmail.com 

 

 

Forbordsfjellet opp 24. mai

Tirsdag 24. mai blir det endelig Forbordsfjellet opp igjen. Dette gleder vi oss til. Se vedlagt innbydelse og hjelp oss gjerne å spre den. Gjerne utfordre dine kollegaer, naboer, slekt og venner. 

Sesongavslutning for skilaget

Se vedlagt invitasjon til sesongavslutning. Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen enten du er aktiv utøver, trimmer, dugnadsarbeider, besteforelder eller "bare" støtte medlem. Ekstra artig at vi skal få høre litt fra våre to utøvere som har konkurrert på høyeste nivå og kommer heim til Skatval denne kvelden.

Spleiselag for ny tråkkemaskin

Skilaget og IL Fram sin felles og fantastiske trimgruppe planlegger innkjøp av ny tråkkemaskin. Her blir det mulighet for å kjøpe andeler eller vippse et bidrag. Les mer i vedlagte folder. Vi anbefaler alle å bidra til at vi også fremover skal få flotte spor.

Bilde tråkkemaskin på Forbordsfjellet