Klasser for de som er yngre enn J/G 11års klassen.

Vi har fått spørsmål om klasser for de som er for ung til å delta i 11 års klassen. Skatval Skilag  har lagt til grunn for klasseinndelingen reglementet  beskrevet under  "Nasjonale konkurranseregler" hvor klassene starter fra J11/G11 og eldre.  Vi ber om forståelse for dette og ønsker eventuelle yngre rekrutter mer enn hjertelig velkomne til neste år.