Hopprenn Lørdag 10. November Avlyst pga snø 2007

 At det må avlyses hopprenn pga snø er et paradoks.
At det skulle komme snø nå var ikke noe artig, når vi nå skulle ha plast renn.
Men slik er været. Ingen rår over det.