Informasjon om sesongen 2023/2024

 

Nå er alle gruppene i Skatval skilag i full gang med aktiviteten. Mange har allerede holdt på en god stund og hoppgjengen har vel knapt nok noen pause i løpet av året.

Vedlagt er et skriv med mye informasjon om aktiviteten og det praktiske i Skatval skilag

Vi ønsker alle en god sesong! 

Klempen vinter