Endringer i Skatval skilag sine vedtekter/lov

På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som trådde i kraft 1. januar 2020. Som følge av disse regelendringene har skilaget vært nødt til å tilpasse sine vedtekter for at vi skal være innenfor loven. Dette er en type endringer som ikke krever ekstraordinært årsmøte. Endringene ble vedtatt på styremøte den 3. des. 2019 og vil slik vi ser det ikke ha noen vesentlige konsekvenser for våre medlemmer.

Vedtektene er vedlegg 1 i Klubbhåndboken.

Norges idrettsforbund