Utøverstøtte 2020/21

Det ble en redusert sesong i 2020/21. Utøverstøtte gis til dekning av kostnader ved samlingsdøgn og deltakelse i nasjonale renn slik det fremgår av klubbhåndboka. Er du berettiget til støtte i sise sesong må du bruke vedlagte link og sende inn søknad innen 1. mai.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgqagZOd650KSpDjLKSWUAk2feTyJ4OlUzOysnxphVyes_Kg/viewform?usp=sf_link