Ombygging pågår

Skilaget hjemmeside er under ombygging og vil være tilgjenglig for normal drift innen noen dager