Årsmøte Skatval Skilag 2024

Årsmøtet ble arrangert den 20. mars i Klempen.

Her finner du referat fra årsmøtet: 

/sites/default/files/Uploads/Bilder/Referat%20%C3%A5rsm%C3%B8te%20i%20Skatval%20skilag%20mars%202024.pdf

Under fanen "Skatval skilag" finnes oppdatert klubbhåndbok med vedlegg, samt oversikt over hvem som har ulike funksjoner i skilaget med mer.

-----

Saksliste og dokumenter til årsmøtet legges ut her på hjemmesiden en uke før årsmøtet. 

For mer informasjon om avvikling av årsmøtet se:

http://www.skatvalskilag.no/sites/default/files/2020-01/Lov%20og%20vedtekter%20for%20Skatval%20Skilag%20endret%20des.%202019.pdf

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fristen er utgått. Dokumenter til årsmøtet legges nå ut etter hvert som de er klar.

For styret

Geir Aspenes